Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί στο συνέδριο “Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Αθήνας: Αναπτύσσουμε μαζί την τοπική οικονομία”. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί η στρατηγική του δήμου για την επιχειρηματικότητα καθώς και η πρωτοβουλία του δήμου για την σύσταση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου – ενός μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που καθηλώνουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων της πόλης για ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Το

Δρασεις στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1 χρόνος Athens Center for Entrepreneurship and Innovation

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKΟY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟY ΑΘΗΝΩΝ(ΕΕΑ), σας προσκαλούν στην Εκδήλωση που διοργανώνεται για την παρουσίαση του Επιδοτούμενου Έργου «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks», με διακριτικό τίτλο «COINs».

Η εκδήλωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με το ECONOMIA