Τι κάνει η Collegelink? Η collegelink είναι μια πλατφόρμα, η οποία ενώνει φοιτητές και εργοδότες ταιριάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τους φοιτητές με την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία. Οι μεν φοιτητές συμπληρώνουν το βιογραφικό τους, δημιουργούν εύκολα και γρήγορα προφίλ, περνάνε κάποια ενδιαφέροντα τεστ και μπορούν να παρακολουθήσουν μάλιστα και εκπαιδευτικά σεμινάρια, οι δε εργοδότες / εταιρείες κατευθύνονται στην πλατφόρμα με σκοπό να επανδρώσουν το δυναμικό τους με τους πιο