Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί στο συνέδριο “Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Αθήνας: Αναπτύσσουμε μαζί την τοπική οικονομία”, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο, την Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί η στρατηγική του δήμου για την επιχειρηματικότητα καθώς και η πρωτοβουλία του δήμου για την σύσταση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου – ενός μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που καθηλώνουν τις

The original products Πως δημιουργήθηκε η “Original Products” και από ποιούς αποτελείται η ομάδα σας; Σε όλο το δυτικό κόσμο, η κατάσταση της οικονομίας αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες αγορές, εγχώριες ή στο εξωτερικό. Στην πράξη, όμως, η επέκταση αυτή είναι πολύ ακριβή, περίπλοκη και συχνά ασύμφορη για μια επιχείρηση. Η Original Products, λοιπόν, έχει αναπτύξει εκτενή δίκτυα από ανεξάρτητες επιχειρήσεις, μέσα από τα οποία επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και πλέον, η κάθε επιχείρηση, έχει