Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, με την συμμετοχή και συνεργασία δημοσίων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα.

Μέσω του Δικτύου χαράσσεται η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα του δήμου Αθηναίων και γίνεται μία συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Βασικές υπηρεσίες του Δικτύου είναι η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, καθώς και η εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Μέχρι το τέλος του 2015 μέσω του Δικτύου θα προκύψουν 12 Εξειδικευμένες Μελέτες Επιχειρηματικότητας, θα στηριχθούν 1500 επιχειρήσεις της Αττικής, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 250 εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, εκθέσεις και φεστιβάλ, ενώ θα διοργανωθούν 10 Επιχειρηματικές Αποστολές στο Εξωτερικό.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων αποτελείται από:

Πώς δημιουργήθηκε το Δίκτυο

Ο δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών μελέτησε και αναγνωρίζει τις ανάγκες, αλλά και τους περιορισμούς της τοπικής οικονομίας, έτσι ώστε να προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες.

Ως πρότυπο, ώστε να μπορέσει να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρησίες προς τους πλέον δυναμικούς τομείς της πόλης, που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες, τη δημιουργική βιομηχανία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε πειραματικό επίπεδο και τη προσέλκυση επενδύσεων, υιοθετήθηκε το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης

Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η Αθήνα προωθείται ως προορισμό για επισκέπτες, έχει αρχίσει να προωθείται, μεταξύ άλλων, ως προορισμό για εταιρείες και επενδύσεις και εντέλει κατοίκους – δηλαδή μια πόλη στην οποία θα ήθελε κάποιος να ζήσει, να εργαστεί και να επενδύσει, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής του.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων εντάσσεται στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα “Έργο: Αθήνα”και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων, μπορείτε να βρείτε στο www.diktio.co και στο www.facebook.com/diktio.co.