Η καινοτόμος Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα ταυτίζεται με την επιχειρηματικότητα που αξιοποιεί τη γνώση, το ταλέντο, τις νέες ιδέες. Την επιχειρηματικότητα που δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για την απασχόληση, και συνολικά για την ελληνική οικονομία. Για να ανθίσει, όμως, αυτού του είδους η επιχειρηματικότητα χρειάζεται το κατάλληλο έδαφος. Χρειάζεται ένα ευνοϊκό θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) προχώρησε στη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, με την συμμετοχή και συνεργασία δημοσίων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα. Μέσω του Δικτύου χαράσσεται η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα του δήμου Αθηναίων και γίνεται μία συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Βασικές υπηρεσίες του